Dr. Nicolai B. Brodwall

Vær så snill å velg type timen du ønsker:

Kun føflekksjekk med evt. prøve av en føflekk.

Da sjekkes alle føflekker og det er tid til å ta en prøve.

Varighet: 15 minutter

Time for fjerning av inntil 10 føflekker.

Også her sjekkes alle føflekker i forkant og det tas prøver om nødvendig.

Varighet: 30 minutter

Time for fjerning av 10 til 30 føflekker.

Også her sjekkes alle føflekker i forkant og det tas prøver om nødvendig.

Varighet: 45 minutter

Timer for fjerning av mer enn 30 føflekker

Også her sjekkes alle føflekker i forkant og det tas prøver om nødvendig.

Varighet: 1 time